Themazondag ‘Christen zijn op je werk’

Zondag 10 november 2013 (10-11-’13) staat helemaal in het teken van ‘Christen-zijn op je werk’: in veel kerken en gemeenten wordt dan (opnieuw of voor de allereerste keer) gepreekt over ‘Christen-zijn op je werk’, soms in aansluiting op de ‘Dankdag voor gewas en arbeid’.
Op die zondag (of een andere als dat beter schikt) vragen we speciale aandacht voor de relatie tussen geloof en werk: naar schatting 60 tot 80% van alle volwassen christenen heeft daar mee te maken!

Alle kerken en gemeenten zijn uitgenodigd om hieraan mee te doen en te preken over ‘Christen-zijn op je werk’. Deze themazondag kan elke kerk op zijn eigen wijze invullen. Op de site reiken we hulpmiddelen aan om de voorbereiding en invulling te vergemakkelijken.
Heeft u tips en/of ideeën, dan kunt u mailen naar info@christenzijnopjewerk.nl.

Geef een reactie

Your email address will not be published.