Tagarchief: ijsselpraise

Derde Lofprijzingsavond weer in Kampen

 ‘’Al zou er maar één gegrepen worden op de Lofprijzingsavond.’’ Gerrit Kragt hoopte een jaar geleden dat het initiatief niet vruchteloos zou blijven. Een jaar later organiseert IJsselpraise voor de derde keer een Lofprijzingsavond. Waar in de zomer IJsselmuiden nog als decor fungeerde, zal op zaterdag 10 november het schoolgebouw van Ichthus College VIA opnieuw plaats van handeling zijn.

Ard Wolfsen spreekt van een bepaalde ‘honger’ die hij zag bij de belangstellenden op de eerste Lofprijzingsavond. ‘’Men waardeerde het dat er een avond georganiseerd werd waarop God groot gemaakt kon worden. Het werd gezegend; de opkomst was overweldigend.’’  Volgens Wolfsen waren het vooral mannen, vrouwen en gezinnen die de Lofprijzingsavonden bezochten. ‘’Wij willen ook de jeugd graag uitdagen om eens te komen kijken. Ook voor hen hebben wij een aansprekend programma samengesteld.’’

IJsselpraise is blij dat de Lofprijzingsavond nog steeds gratis toegankelijk kan zijn. Wel zal er gecollecteerd worden ter bestrijding van de onkosten. Kragt merkt op dat ondernemers en particulieren die het initiatief financieel willen steunen, contact op kunnen nemen. ‘’Het zou mooi zijn wanneer mensen ons structureel willen steunen, zodat wij de avonden regelmatig kunnen blijven organiseren. We kunnen dan blijven voorzien in een behoefte’’, zegt Kragt

Op de komende Lofprijzingsavond zal spreker Karim Landoulsi (zie foto) stilstaan bij het uitdagende thema ‘Passie’. Landoulsi, die betrokken is bij jongerenhulpverlening, staat bekend om zijn dynamische stijl van spreken en bewegen. ‘’Er zijn weinig sprekers die zo dynamisch en humorvol een boodschap kunnen overbrengen’’, zegt Kragt. ‘’Hij is van de Heere en hij leeft van de Heere. Het is mooi om deze spreker, waar een bepaald vuur van uitgaat, in deze regio te laten zien.’’

Praise- en worshipband Amaze! zal ook meewerken aan de Lofprijzingsavond. Hilbert Steen Redeker: ‘’Muziek vinden wij belangrijk, naast het gesproken en gezongen woord. Met Amaze! hebben wij een band gevonden met veel passie voor God die de kwaliteit van de gemiddelde praiseband overstijgt.’’ Steen Redeker refereert aan de tweede plaats die Amaze! behaalde bij de praisebandcompetitie die door de Evangelische Omroep (EO) in 2017 werd georganiseerd. ‘’Het zou prachtig zijn wanneer deze band of de spreker iets kan bewegen in het hart van de belangstellenden’’, aldus Kragt.

De derde Lofprijzingsavond zal op zaterdag 10 november om 19.30 uur beginnen. Het schoolgebouw van Ichthus College VIA,  Flevoweg 68, zal een halfuur eerder toegankelijk zijn.  De Lofprijzingsavond zal vermoedelijk rond 21.00 uur afgelopen zijn. Na afloop van het programma biedt IJsselpraise de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te drinken. Voor vragen of opmerkingen kunt u e-mailen naar ijsselpraise@gmail.com.

IJsselpraise organiseert nieuwe Lofprijzingsavond

Amaze!

Er is een nieuwe Lofprijzingsavond in aantocht. Het initiatief van IJsselpraise dat kerkmuren overstijgt zal op zaterdag 10 november gehouden worden in het schoolgebouw van Ichthus College VIA. Het is gratis toegankelijk. Volgens de organisatie zal ook deze derde editie een lofprijzings,- en aanbiddingsavond worden waarop God groot gemaakt zal worden.

Voor IJsselpraise betekent het een terugkeer naar de plek waar de eerste. Lofprijzingsavond gehouden werd. Die vond op plaats op 11 november van het vorige jaar. De opkomst was overweldigend. ‘’Het was een geslaagde avond’’, blikt Ard Wolfsen terug. ‘’Er was een bepaalde honger; men vond het fijn dat er een dergelijke avond georganiseerd werd. Daarom organiseren wij onze derde Lofprijzingsavond weer in het laagdrempelige schoolgebouw.’’

Op de Lofprijzingsavond zal de bevlogen spreker Karim Landoulsi stilstaan bij het thema ‘Passie’. Daarnaast zal er ook op deze avond veel ruimte voor (samen)zang van praiseliederen zijn. Muzikale medewerking zal verleend worden door Amaze!. ‘’Amaze! staat bekend als een van de betere praisebands van Nederland’’, zegt Hilbert Steen Redeker. ‘’Zowel jong als oud zijn van harte welkom. We willen met een Lofprijzingsavond ook mensen bereiken die nauwelijks of niet naar een kerk gaan’’, aldus Gerrit Kragt.

De deuren van het schoolgebouw van Ichthus College VIA, Flevoweg 68, zullen op zaterdag 10 november om 19.00 uur open gaan. De Lofprijzingsavond begint om 19.30 uur en zal vermoedelijk rond 21.00 uur afgelopen zijn. De toegang is gratis; wel zal er gecollecteerd worden ter bestrijding van de onkosten.  ‘’Het zou mooi zijn wanneer mensen ons structureel willen steunen, zodat wij de  avonden regelmatig kunnen blijven organiseren’’, zegt Kragt. Na afloop van het programma biedt IJsselpraise de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te drinken. Voor vragen of opmerkingen kunt u e-mailen naar ijsselpraise@gmail.com

 

Eerste IJsselpraise op Van Heutszplein

Motoren en gospelmuziek

KAMPEN – Op het Van Heutszplein wordt zondag 28 juli vanaf 14.00 uur het interkerkelijke

IJsselpraise gehouden. Aan dit spontane initiatief in de buitenlucht werken de landelijke Christian

Motorcyclists Association (CMA) en een gerenommeerde praiseband mee.

IJsselpraise vloeit voort uit een samenwerking tussen horecabedrijven De Bastaard, De Vier

Jaargetijden, Vishandel De Buitenhaven, P&T Licht en geluid en Studio ZIZ. De horeca organiseert het

eerste Kamper Uienfeest op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober. “Het podium zou op

zondag blijven staan”, zegt Remmert Krantz van De Bastaard. “We zochten een geschikte invulling

en dachten meteen aan de Kamper kerken. We hoorden dat burgemeester Koelewijn eens een

praisedienst van motorrijders had bezocht. Hij heeft ons met de Christian Motorcyclists Association

(CMA) in contact gebracht.”


Gebaar

Jeroen Kanis van Sozo Mission en die via Studio ZIZ de pr voor de Kamper Ui(t)dagen verzorgt, heeft

de openluchtdienst georganiseerd. “Een geweldig initiatief en prachtig gebaar van de Kamper horeca

richting de kerken”, zegt hij. “De leden van CMA komen graag op hun motoren naar Kampen. Zij

leiden de dienst en houden een korte overdenking. Voor de muzikale begeleiding van de liederen

heeft de Kamper zanger Rémon Nentjes een gelegenheidsband samengesteld.”


Graag

Nentjes is bekend van de succesvolle gospelrockband The Servants, die deze maand bekend heeft

gemaakt te stoppen. De band speelde in haar vijfjarig bestaan onder andere op de EO Jongerendag,

het Xnoizz Flevofestival, Radio 3 FM en het Vecht Gospel Festival. Nentjes: “Deze speciaal voor

IJsselpraise geformeerde band bestaat uit een mooie mix van oud-bandleden van The Servants en

andere muzikanten en zangers uit Kampen. Dit is een unieke mogelijkheid om een heel ander publiek

te bereiken met het Evangelie.” IJsselpraise begint om 14.00 uur op het Van Heutszplein en is gratis

toegankelijk. Horeca en zitplaatsen aanwezig.

Motorengeronk ‘prelude’ IJsselpraise met gospel en evangelisatie. Zondag 28 juli

brugnieuws.nl

KAMPEN – Bij de verkondiging van het geloof zullen weinigen aan het geronk van motoren denken. Voor leden van de Christian Motorcyclists Association (CMA) is dat echter heel normaal. Zondag komen deze motormuizen naar Kampen voor een praisedienst in de open lucht.

Bijzonder is dat de moterlui zelf een overdenking houden. Dit op uitnodiging van Kamper horeca die iedereen -gelovig of niet- welkom heet en tafels en zitmeubilair beschikbaar stelt. De bijeenkomst -nu al beter bekend als IJsselpraise- vloeit voort uit een samenwerking tussen horecabedrijven De Bastaard, De Vier Jaargetijden, Vishandel De Buitenhaven, P&T Licht en Geluid en Studio ZIZ. De dienst is aansluitend op het Kamper Uienfeest -dat van 25 tot en met 27 juli wordt gehouden- en wordt opgeluisterd met een optreden van een gospelband. “Het podium zou op zondag blijven staan”, zegt Remmert Krantz van De Bastaard. “We zochten een geschikte invulling en dachten meteen aan de Kamper kerken. We hoorden dat burgemeester Bort Koelewijn eens een praisedienst van motorrijders had bezocht. Hij heeft ons met de Christian Motorcyclists Association (CMA) in contact gebracht.” Tijdens de IJsselpraise kan er een kop koffie maar ook een biertje worden besteld.

Remon Nentjes -bekend van gospelband The Servants en initiator van de gelegenheidsband die zondag zes man sterk optreedt- zegt over de praisedienst: “Dit is een unieke mogelijkheid om een heel ander publiek te bereiken met het Evangelie.” Ook volgens organisator Jeroen Kanis van ZIZ is de dienst heel laagdrempelig. “Het is een mooie dienst voor gelovigen, maar het is zeker ook voor niet-gelovigen erg toegankelijk. Dat de Kamper horeca deze dienst initieert en faciliteert is absoluut uniek.” Krantz, zelf niet kerkelijk, is heel benieuwd naar de dienst en vermoedt dat er met name veel jeugd op afkomt. “Het zit niet in mijn systeem om naar een kerk te gaan. Respect voor elkaar vind ik echter heel belangrijk. Christelijke jongeren gaan, net als anderen, stappen en op pad om anderen te ontmoeten. Daarin zie ik weinig verschil. Tegelijkertijd zie je dat kerken moeite hebben om jeugd aan zich te binden en een dienst als deze kan daar een antwoord op zijn.” Mocht de IJsselpraise een succes worden dan komt er een vervolg aldus Richard Rosink (De Vier Jaargetijden), Erwin van Dorp (De Buitenhaven) en Jack Postma (P&T Licht en Geluid). De vraag is natuurlijk wanneer je iets een succes noemt en dat hangt wat betreft de heren nog meer af van de beleving dan van bezoekersaantallen.

IJsselpraise begint om 14.00 uur op het Van Heutszplein en is gratis toegankelijk.

Brugnieuws.nl