Tagarchief: Amaze!

Derde Lofprijzingsavond weer in Kampen

 ‘’Al zou er maar één gegrepen worden op de Lofprijzingsavond.’’ Gerrit Kragt hoopte een jaar geleden dat het initiatief niet vruchteloos zou blijven. Een jaar later organiseert IJsselpraise voor de derde keer een Lofprijzingsavond. Waar in de zomer IJsselmuiden nog als decor fungeerde, zal op zaterdag 10 november het schoolgebouw van Ichthus College VIA opnieuw plaats van handeling zijn.

Ard Wolfsen spreekt van een bepaalde ‘honger’ die hij zag bij de belangstellenden op de eerste Lofprijzingsavond. ‘’Men waardeerde het dat er een avond georganiseerd werd waarop God groot gemaakt kon worden. Het werd gezegend; de opkomst was overweldigend.’’  Volgens Wolfsen waren het vooral mannen, vrouwen en gezinnen die de Lofprijzingsavonden bezochten. ‘’Wij willen ook de jeugd graag uitdagen om eens te komen kijken. Ook voor hen hebben wij een aansprekend programma samengesteld.’’

IJsselpraise is blij dat de Lofprijzingsavond nog steeds gratis toegankelijk kan zijn. Wel zal er gecollecteerd worden ter bestrijding van de onkosten. Kragt merkt op dat ondernemers en particulieren die het initiatief financieel willen steunen, contact op kunnen nemen. ‘’Het zou mooi zijn wanneer mensen ons structureel willen steunen, zodat wij de avonden regelmatig kunnen blijven organiseren. We kunnen dan blijven voorzien in een behoefte’’, zegt Kragt

Op de komende Lofprijzingsavond zal spreker Karim Landoulsi (zie foto) stilstaan bij het uitdagende thema ‘Passie’. Landoulsi, die betrokken is bij jongerenhulpverlening, staat bekend om zijn dynamische stijl van spreken en bewegen. ‘’Er zijn weinig sprekers die zo dynamisch en humorvol een boodschap kunnen overbrengen’’, zegt Kragt. ‘’Hij is van de Heere en hij leeft van de Heere. Het is mooi om deze spreker, waar een bepaald vuur van uitgaat, in deze regio te laten zien.’’

Praise- en worshipband Amaze! zal ook meewerken aan de Lofprijzingsavond. Hilbert Steen Redeker: ‘’Muziek vinden wij belangrijk, naast het gesproken en gezongen woord. Met Amaze! hebben wij een band gevonden met veel passie voor God die de kwaliteit van de gemiddelde praiseband overstijgt.’’ Steen Redeker refereert aan de tweede plaats die Amaze! behaalde bij de praisebandcompetitie die door de Evangelische Omroep (EO) in 2017 werd georganiseerd. ‘’Het zou prachtig zijn wanneer deze band of de spreker iets kan bewegen in het hart van de belangstellenden’’, aldus Kragt.

De derde Lofprijzingsavond zal op zaterdag 10 november om 19.30 uur beginnen. Het schoolgebouw van Ichthus College VIA,  Flevoweg 68, zal een halfuur eerder toegankelijk zijn.  De Lofprijzingsavond zal vermoedelijk rond 21.00 uur afgelopen zijn. Na afloop van het programma biedt IJsselpraise de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te drinken. Voor vragen of opmerkingen kunt u e-mailen naar ijsselpraise@gmail.com.

IJsselpraise organiseert nieuwe Lofprijzingsavond

Amaze!

Er is een nieuwe Lofprijzingsavond in aantocht. Het initiatief van IJsselpraise dat kerkmuren overstijgt zal op zaterdag 10 november gehouden worden in het schoolgebouw van Ichthus College VIA. Het is gratis toegankelijk. Volgens de organisatie zal ook deze derde editie een lofprijzings,- en aanbiddingsavond worden waarop God groot gemaakt zal worden.

Voor IJsselpraise betekent het een terugkeer naar de plek waar de eerste. Lofprijzingsavond gehouden werd. Die vond op plaats op 11 november van het vorige jaar. De opkomst was overweldigend. ‘’Het was een geslaagde avond’’, blikt Ard Wolfsen terug. ‘’Er was een bepaalde honger; men vond het fijn dat er een dergelijke avond georganiseerd werd. Daarom organiseren wij onze derde Lofprijzingsavond weer in het laagdrempelige schoolgebouw.’’

Op de Lofprijzingsavond zal de bevlogen spreker Karim Landoulsi stilstaan bij het thema ‘Passie’. Daarnaast zal er ook op deze avond veel ruimte voor (samen)zang van praiseliederen zijn. Muzikale medewerking zal verleend worden door Amaze!. ‘’Amaze! staat bekend als een van de betere praisebands van Nederland’’, zegt Hilbert Steen Redeker. ‘’Zowel jong als oud zijn van harte welkom. We willen met een Lofprijzingsavond ook mensen bereiken die nauwelijks of niet naar een kerk gaan’’, aldus Gerrit Kragt.

De deuren van het schoolgebouw van Ichthus College VIA, Flevoweg 68, zullen op zaterdag 10 november om 19.00 uur open gaan. De Lofprijzingsavond begint om 19.30 uur en zal vermoedelijk rond 21.00 uur afgelopen zijn. De toegang is gratis; wel zal er gecollecteerd worden ter bestrijding van de onkosten.  ‘’Het zou mooi zijn wanneer mensen ons structureel willen steunen, zodat wij de  avonden regelmatig kunnen blijven organiseren’’, zegt Kragt. Na afloop van het programma biedt IJsselpraise de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te drinken. Voor vragen of opmerkingen kunt u e-mailen naar ijsselpraise@gmail.com