Privacyverklaring

Stichting Glory of Gospel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info  {@} gloryofgospel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Glory of Gospel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info {@} gloryofgospel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Glory of Gospel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Stichting Glory of Gospel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Glory of Gospel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Glory of Gospel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Glory of Gospel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van maximaal 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Glory of Gospel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Statistieken
Glory of Gospel maakt gebruik van  statistieken om bij te houden wie de website bezoekt, wat bezoekers bekijken en welke pagina’s worden bezocht. Dit levert informatie op die bijdraagt aan de kwaliteit van de website en content.

Wat wordt geregistreerd bestaat o.a uit het type browser en de bekeken pagina’s. Tevens wordt ingezien waar bezoekers voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie blijft anoniem en is niet gekoppeld aan verdere persoonlijke informatie.

  • Gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet terug te voeren op een individu. IP-adressen worden hiervoor anoniem gemaakt.
  • ‘Gegevens delen’ is uitgeschakeld. Dit betekent dat er geen statistieken worden gedeeld.

Coockies uitschakelen
Je hebt het recht te kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken de mogelijkheden van je browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van de desbetreffende browser.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Glory of Gospel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info{ @}gloryofgospel.nl

Muziek waar je in blijft geloven